Budgetbeheer Roosendaal

Budgetbeheer Roosendaal

In samenwerking met Fimar Bewindvoering

Budgetbeheer Roosendaal

Budgetbeheer Roosendaal

Voor of na uw traject bewindvoering

Budgetbeheer voordat u onder bewindgesteld bent

Budgetbeheer voordat u onder bewindgesteld bent

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Budgetbeheer, na afloop van bewindvoering

Budgetbeheer, na afloop van bewindvoering

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Stand van zaken DigiD

Gesprek Nationale ombudsman inzake DigiD

Vorige week hebben twee bestuursleden een gesprek gehad bij de Nationale Ombudsman. Op de agenda stond het bespreken van de DigiD problematiek. We hebben aangegeven dat bewindvoerders door de wet en bij beschikking door de Rechtbank worden aangewezen als wettelijk vertegenwoordigers, maar (van de overheid) geen geschikt digitaal instrument krijgen om ons werk goed en efficiënt te kunnen uitvoeren. De burger die onder bewind is gesteld moet kunnen rekenen en vertrouwen op het feit dat de bewindvoerder zijn belangen goed kan behartigen. We hebben daar wel de tools voor nodig. Het probleem van bewindvoerders is dus ook het probleem van burgers voor wie wij als bewindvoerders optreden.
De gesprekspartners van de Ombudsman erkennen het probleem en vinden het belangrijk genoeg te onderzoeken óf en welke rol zij hierin kunnen spelen. Ze hebben aangeven een (klein) onderzoek te houden en hier intern mee aan de slag te gaan. Binnenkort vindt een vervolggesprek plaats. Punt van aandacht voor ons als bewindvoerders is dat wij deze problematiek ook vanuit het oogpunt van de cliënt benaderen.

Het probleem van DIGID of andere digitale muren resulteert in het feit dat wij onze wettelijke taak niet goed kunnen uitvoeren. Leg niet de focus op lastig, omslachtig of inefficiënt, maar maak duidelijk dat wij verplicht zijn onze taken uit te voeren en daarom niet afhankelijk kunnen zijn van een vrijwillige machtiging van cliënten.

Door Joost Boterman op 4 november 2019
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap
Call Now Button