Budgetbeheer Roosendaal

Budgetbeheer Roosendaal

In samenwerking met Fimar Bewindvoering

Budgetbeheer Roosendaal

Budgetbeheer Roosendaal

Voor of na uw traject bewindvoering

Budgetbeheer voordat u onder bewindgesteld bent

Budgetbeheer voordat u onder bewindgesteld bent

Betrouwbare experts met meer dan 15 jaar ervaring

Budgetbeheer, na afloop van bewindvoering

Budgetbeheer, na afloop van bewindvoering

Wij ontzorgen de onderbewindgestelde door alle financiën over te nemen

Bewindvoering aanvragen

Vindt u het lastig om uw vaste lasten tijdig te betalen en/of heeft u schulden? Fimar kan u helpen met bewindvoering aanvragen, tijdelijk of langdurig. Het doel van bewindvoering aanvragen is het garanderen dat betalingen tijdig worden gedaan en uiteraard het oplossen van uw schulden. Fimar neemt de zorg voor de betalingen van u over.

Bewindvoering aanvragen gaat u aan op vrijwillige basis. Iedereen die geestelijk of lichamelijk niet in staat is zijn of haar financiën op orde te krijgen of iemand met problematische schulden kan gebruik maken van deze dienst. Bewindvoering moet door een beschikking van de rechtbank tot stand komen. Fimar kan iedereen helpen met bewindvoering aanvragen in de buurt van Rotterdam en in West-Brabant. Onze kantoren bevinden zich in Rotterdam en Roosendaal.

Contact opnemen

Wat is bewindvoering?

Er bestaan twee verschillende soorten bewindvoering. Aan de ene kant kunt u beschermingsbewind aanvragen. U krijgt dan een bewindvoerder toegewezen die uw inkomsten gaat beheren. Deze worden op een beheerrekening gestort. De bewindvoerder draagt zorg voor het betalen van uw vaste lasten en voorkomt dat een eventuele schuldenlast (verder) wordt opgebouwd. Deze vorm van bewindvoering aanvragen is bedoeld voor mensen van minimaal 18 jaar oud die bescherming nodig hebben op financieel gebied, omdat zij niet of onvoldoende in staat zijn hun eigen financiële zaakjes te regelen. Dat kan bijvoorbeeld komen door een geestelijke of lichamelijke beperking, een gokverslaving of verkwisting.

Aan de andere kant bestaat WSNP-bewind als vorm van bewindvoering. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze manier van bewindvoering richt zich op de afbetaling van schulden die onder de WNSP vallen.

Hoe kan ik bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering kan door diverse personen worden aangevraagd. Ten eerste kunt u natuurlijk zelf bewindvoering aanvragen. Ook kunnen een echtgenoot, partner of bepaalde familieleden dit voor u doen, of een persoon die gezag over u uitoefent. Verder kan een verzorgende instelling of onder omstandigheden de Officier van Justitie bewindvoering aanvragen. Als u bewindvoering wilt aanvragen kunt u met ons contact opnemen. Nadat we uw situatie besproken hebben kunnen we enkele formulieren invullen en een verzoekschrift naar de kantonrechter sturen. Tijdens een zitting kan de kantonrechter u vervolgens onder bewind plaatsen.

WSNP bewindvoering aanvragen geschiet via de rechtbank door middel van een WSNP-verzoek dat door de gemeente dan wel een schuldhulpverlenende instantie wordt ingediend.

Contact opnemen

Bewindvoering aanvragen biedt uitkomst bij financiële problemen

Zodra de bewindvoerder van de kantonrechter de beschikking van de onderbewindstelling en zijn benoeming heeft ontvangen, begint zijn werk met het openen van een beheerrekening. Een bankrekening (bestaande of nieuwe) op naam van de rechthebbende, waarop alle inkomsten van u worden bijgeschreven en waarvan alle uitgaven worden gedaan. Met andere woorden: de bewindvoerder regelt alle betalingsverkeer ten behoeve van u via de beheerrekening. De bewindvoerder moet dan alle werkgevers en instanties aanschrijven waar u inkomen van ontvangt. En ook alle instanties en bedrijven waar u betalingsverplichtingen aan heeft. Zo worden dus alle partijen die Fimar gaat betalen zoals de gemeente, verzekeraars en bijvoorbeeld de energiemaatschappij, aangeschreven met de mededeling dat Fimar voortaan de betalingen gaat verrichten.

Bent u zelf in staat om met geld om te gaan, boodschappen te doen, e.d. dan krijgt u de beschikking over een eigen bankrekening met een bankpas. Veelal is dit de reeds bestaande eigen bankrekening. Dit noemen we de leefgeldrekening. Met de bank van de leefgeldrekening spreekt de bewindvoerder af dat op deze bankrekening geen ‘roodstand’ mag zijn, geen automatische incasso’s plaatsvinden en geen periodieke afschrijvingen gedaan kunnen worden. Deze bankrekening wordt gebruikt om aan u leefgeld of zakgeld te verstrekken.

Professionele bewindvoering aanvragen met Fimar

Sinds oktober 2013 is Mw. Wouters door de rechtbank in Bergen op Zoom aangewezen als professioneel bewindvoerder. Zij zal derhalve automatisch uw bewindvoerder worden wanneer u zich bij ons hiervoor aanmeldt. U krijgt een vaste zaakwaarnemer als u zich bij ons aanmeldt. Fimar is lid van de NBPB. Heeft u schulden, maar kunt u de vaste lasten zelf gemakkelijk betalen dan is schuldhulpverlening misschien beter voor u.

Meer weten over het aanvragen van bewindvoering?

Wilt u verder informeren over bewindvoering aanvragen met Fimar? Stel dan gerust uw vraag door even contact met ons op te nemen. U kunt ons bellen op 0165820992 (Rotterdam/Breda/Roosendaal), of een bericht sturen door het contactformulier op onze website in te vullen.

Contact opnemen Direct bellen
Created by POLLEX'   |   Credits   |   Sitemap
Call Now Button